Aanbod wandelingen Amsterdam
suggesties, op aanvraag

Wandeling Slavernijverleden door het centrum van Amsterdam, langs fraaie stadspaleizen van plantage-eigenaren, handelskantoren die zich bezighielden met ‘de West’ en opvallende gevels met Moren en Wildemannen. ‘Zolang de herinnering leeft, is het leed niet voor niets geleden.’

Het Rijksmuseum van buiten: iconografie van het Rijksmuseum, beelden en bouwfragmenten in de tuinen
Het Rijksmuseum is opgezet als een verhaal, dat binnen maar ook buiten wordt verteld, aan de hand van tegeltableaus. Architect Pierre Cuypers wilde het een museum van alles maken, dus ook van architectuur en tuinarchitectuur. Fragmenten van gesloopte gebouwen in heel Nederland vonden een plaats in de tuin van het Rijksmuseum.

aanmelden via contactformulier of 06-24217678

Tante Truus
Gerrit van der Veencollege
Euterpestraat

Beethovenstraat
Gekscherend werd de Beethovenstraat de Brede Jodenstraat genoemd, omdat ruim een derde van de buurtbewoners van Joodse afkomst was, en tramlijn 24 ‘de Berlijnexpress’. Siegfried en Susanna Hergershausen begonnen er in 1935 slagerij Hergo met een koosjer restaurant.
Tijdens de bezetting werden er 18.000 Joden gedeporteerd. Hier werd SD-er Herbert Oelschläger vermoord, wat harde represailles ten gevolge had. Ook bombardeerde de RAF het hoofdkwartier van de SD en de Zentralstelle für Jüdische Auswanderung, beide gehuisvest in een school in deze nieuwe buurt, waar zich ook de monumenten voor de heldhaftige Tante Truus en Gerhard Badrian bevinden. Op Paaszondag 18 april 1965 sprong de legendarische actrice Fien de la Mar van 2 hoog uit het raam ‘om alles’. Veel sculpturen en monumenten op deze wandeling op Bevrijdingsdag in een Amsterdamse School-buurt.

Rembrandts Amsterdam
In 38 jaar bewoonde Rembrandt in Amsterdam vijf adressen, waarvan er vier in de eerste stadsuitbreiding sinds de Middeleeuwen. Wat later de Jodenhoek ging heten was aanvankelijk een chique wijk met Amsterdamse, Vlaamse en Portugese kooplieden. Reden waarom zich vele portretschilders vestigden rond de Breestraat, de kloppende ader van de wijk: de schilders Pieter Lastman, Paulus Potter, Pieter Codde en Nicolaes Pickenoy bewoonden dezelfde straat als Rembrandt en Hendrick van Uylenburgh. Frans Bannink Cocq, Marten Soolmans en Oopjen Coppit woonden hier, maar ook Ephraïm Bueno, Baruch de Spinoza en Menasse Ben Israël. De Staalmeesters, de Nachtwacht en de Anatomische les van Nicolaes Tulp kwamen hier bijeen. Rembrandt liet zijn kinderen dopen en begraven in de Zuiderkerk en Saskia begraven in de Oude Kerk, waar zijn opdrachtgevers Frans Bannink Cocq en Andries de Graeff later kwamen te rusten. Kortom, een zeldzame concentratie Gouden Eeuw. Alles is familie!

Gerelateerde afbeeldingVan Javaplein naar Science Park
Er is ongemerkt een stadswijk bijgekomen, onopgemerkt voor wie geen bètawetenschappen studeert: Science Park is de grootste Europese concentratie van biowetenschap, ICT-onderzoek en startende ondernemingen. Laboratoriumonderzoek wordt hier direct omgezet in productie door de 150 bedrijven die gevestigd zijn in een van de splinternieuwe, futuristische gebouwen.
De wandeling begint in de Indische Buurt, de oude katholieke arbeiderswijk die een flinke facelift heeft gekregen, maar waar de byzantijnse Gerardus Majella nog altijd majestueus bovenuit torent.

met Waalse kerk Mirakelstad: middeleeuws Amsterdam
Nog geen eeuw na de stichting van Amsterdam vond er een wonder plaats, erkend door Rome en het startsein voor de eerste internationale bloei van de stad. In de loop van twee eeuwen schoten 21 kloosters uit de grond van deze Heilige Stad, die na de alteratie van 1578 werden onteigend en merendeels een herbestemming kregen als weeshuis, rasphuis, spinhuis, gasthuis, oudemanhuis, VOC-hoofdkwartier, admiraliteit enzovoort. De Heilige Hostie van het Mirakel dook onder op het Begijnhof om er pas eind negentiende eeuw vandaan te komen in een Stille Omgang en de schitterende Kapel ter Heilige Stede, eindpunt van de Heiligeweg, werd door de hervormden vervangen door een winkelcomplex waar nu de Amsterdam Dungeon zijn goddeloze nering drijft…

Goud-West

De Droom van een Hond, Halim Al-Karim 2001

Oud-West, de Kinkerbuurt en omgeving, vol Amsterdamse School en Art Nouveau, tussen Wilhelmina Gasthuis, de tramremise (De Hallen, een winkelpassage met een designhotel) en de Westermoskee (in Amsterdamse School-stijl).
De wandeling voert langs Amsterdamse School in de Bellamystraat en Het Sieraad (voorheen 4e  Ambachtsschool van de Maatschappij voor den Werkenden Stand, vol sculpturen van Hildo Krop), de bioscopen Olympia en De Liefde, At Nouveau aan de Da Costakade, vroeg-moderne bouwkunst als van Berlage en Tetterode van Mart Stam, postmoderne bouwkunst als De Liefde (met decoratief werk van Daniel Buren) van Charles Vandenhove en de Babytempel van Sjoerd Soeters… kortom Oud-West zoals u het nooit heeft gezien..

wandeling Indië in Amsterdam
tabakscultuur in de Nes

Indië in Amsterdam
Wandeling Indisch erfgoed Amsterdam-Centrum
Veel mensen denken bij de Indische aanwezigheid in Nederland meteen aan Den Haag, maar Amsterdam was het eigenlijke draaipunt van de economische betrekkingen met ‘De Oost’. Behalve het cultureel-economische hoogtepunt (het Koloniaal Instituut in Oost) en het militaire dieptepunt (het Van Heutsz-monument in Zuid) valt er in Amsterdam-Centrum nog opvallend veel te zien: banken, handelsfirma’s en rederijkantoren aan de Herengracht, Keizersgracht, Nieuwezijds en Prins Hendrikkade, vaak met smakelijke decoraties in Indische stijl. En dankzij de Javaanse en Sumatraanse tabak was de Nes 150 jaar lang het wereldcentrum van de tabakshandel.

De Nachtwacht
Rembrandtplein

Rembrandts Amsterdam
De oostkant van het centrum, rond de Lastage, kent tal van plekken die verbonden zijn met Rembrandt. Hij begon zijn loopbaan in Amsterdam in een huurwoning aan Nieuwe Doelenstraat. Later woonde hij in een nu verdwenen straat vlakbij en vervolgens in het Rembrandthuis aan de Jodenbreestraat. Zijn drie kinderen zijn begraven in de Zuiderkerk (Titus is er gedoopt) en Saskia en Frans Banning Cocq zijn begraven in de Oude Kerk. De wandeling voert tevens langs de Saaihal (waar de Staalmeesters hingen), het Trippenhuis (Rijksmuseum van 1815-85), de voormalige Kloveniersdoelen (waar de Nachtwacht hing; de muur is bewaard gebleven) en de Waag (waar de anatomische lessen hingen en Rembrandts gildehuis was).

wandelingen Amsterdam
Van Gogh, Gezicht op het Singel, 1885

Van Goghs Amsterdam
Vincent van Gogh leeft niet alleen voort in Amsterdam dankzij het wereldberoemde museum, hij had er ook heel wat voetstappen liggen. Voordat hij begon met schilderen, studeerde hij een jaar lang in Amsterdam, waarbij niet alleen verwanten bezocht, boekwinkels, het Rijksmuseum en preken van door hem bewonderde predikanten, maar ook veel oog had voor de bedrijvigheid die Amsterdam in de ‘IJzeren Eeuw’ weer opstuwde in de vaart der volkeren. Zijn vele voettochten beschreef hij uitgebreid in brieven aan zijn broer Theo, zodat we zijn spoor nauwgezet kunnen volgen.

Jordaanoproer
Monument Jordaanoproer

De Jordaan
Begin zeventiende eeuw aangelegd als een wijk voor de minder welgestelden, groeide de Jordaan uit tot volkswijk nummer een van Nederland. Maar behalve de ‘romantiek van het gebrek’ van Willy Alberti en Tante Leen is de Jordaan ook de wijk van de Franse Hugenoten, het Jordaanoproer, het Achterhuis en de laatste woonstee van Rembrandt. De wandeling voert ook langs een aantal hofjes, sommige zo klein en verscholen dat de meeste mensen er aan voorbij gaan.

Artis
Minangkabause Huisje, Artis 1916

Artis – cultuurhistorische rondleiding
De natuur is de leermeesteres van de kunst, was het motto van de Amsterdamse dierentuin dat vanaf het begin in 1838 letterlijk werd genomen. De innige band tussen Rijksacademie en hoofdstedelijke dierentuin bleef tot in de twintigste eeuw bestaan. In den beginne gingen de dieren op bezoek bij de academie, maar het bleek praktischer de studenten naar de zoo te sturen.
Rond 1900 werkten ongelofelijk veel kunstenaars in Artis, velen dagelijks. De beeldhouwer Jaap Kaas had er zelfs zijn atelier en van hem is nog altijd veel werk in Artis te zien. Kaas was een van de vele Joodse kunstenaars die in Artis werkten; de zoo was immers in de Jodenbuurt gelegen. Jozef Mendes da Costa, Martin Monnickendam, Samuel Jessurun de Mesquita, Thérèse Schwartze en haar nicht Lizzy Ansingh…
Kaas was een van de velen die onderdoken tijdens de bezetting. De zolders van de roofdierengalerij, het wolvenhuis en de preparateur boden onderdak aan vele, niet alleen Joodse onderduikers. De Zwitserse directeur Armand Sunier sprak vloeiend Duits en wist de onderduikers te beschermen – en voldoende voedsel voor de menagerie te krijgen.

Dreigende mantelbaviaan
Jaap Kaas in Artis

Behalve de circa 50 kunstwerken die in de tuin staan opgesteld is aan de onderkomens ook af te lezen hoe verschillend er over dieren en cultuur is gedacht: van schitterend exotisch, zoals het Minangkabause huisje voor Aziatische hoefdieren en de ‘Inca-habitat’ voor de lama’s en manenwolven die door Máxima werd geopend, tot de oer-Hollandse kinderboerderij en de Uilenruïne (van het middeleeuwse kasteel Brederode). Het oude wolvenhuis maakte zelfs deel uit van de Stelling van Amsterdam…
In het buffelhuis was het omvangrijke etnografisch museum gevestigd, waar nog twee monumentale, Japanse boeddhabeelden van getuigen. Het zoölogisch museum of Groote Museum is opmerkelijk goed bewaard gebleven en wordt momenteel gerestaureerd en getransformeerd tot het negentiende-eeuwse Museum van de Biodiversiteit.

Pierre Cuypers
Huis Cuypers, Vondelstraat

Het Vondelpark
Het ‘Rij- en wandelpark’ werd 150 jaar geleden opgericht door inspanningen van de katholieke notabelen van Amsterdam, met een monument van Amsterdams beroemdste dichter Vondel, die tot het katholicisme was overgegaan. Napoleon III leverde een aanzienlijke financiële bijdrage. Rond het park verrees een wijk van welgestelde katholieken, onder wie Pierre Cuypers, architect van het Rijksmuseum, die met voorkennis een stuk grond kocht en er een rij huizen ontwierp. Zelf bewoonde hij drie opeenvolgende, ruime villa’s in dezelfde Vondelstraat, ontworpen door hemzelf en zijn zoon Jos.
De villa’s aan het park zijn in vigerende stijlen van 1900 gebouwd: neorenaissance, neogotisch, art nouveau etc. De Vrijmetselaarstempel, in de oorlog grondig vernield, is dan weer in Berlagiaanse trant gebouwd door een broeder, op de plek van Heinekens Bierhuis. Cuypers prachtige Vondelkerk werd al snel aangevuld met de Obrechtkerk, thans een waar museum van moderne kerkelijke kunst.
Het park zelf is een rijksmonument van Romantische tuinaanleg, gesierd met gedenktekens en beelden van onder anderen Jan Bronner en Picasso, maar ook het Ronde Blauwe Theehuis, een monument van het Nieuwe Bouwen. Het Paviljoen uit 1880 is, na het vertrek van het Filmmuseum, ingrijpend verbouwd voor de Avro.
Aan de andere zijde van het park staat het verrukkelijke chaletgebouw van de Amsterdamsche Huishoudschool, een jeugdherberg sinds het Vondelpark toevluchtsoord werd voor hippies en Damslapers in 1972.

ZuidAs

wandeling Zuidas
Sol Lewitt in ABN-Amro

Tussen de Nieuwe Meer en de Amstel is in twintig jaar tijd een breed lint van prestigieuze kantoren, openbare gebouwen en appartementen ontstaan, waaronder het voormalig hoofdkantoor van ING (‘de klapschaats’ of ‘de poenschoen’) en The Rock van Eric van Egeraat. Om een hoog niveau te waarborgen zijn veel buitenlandse sterarchitecten uitgenodigd, zoals Norman Foster, Rafael Viñoly, Michael Graves en Toyo Ito.

wandeling Zuidas
Nieuwbouw in Zuidas-midden

ZuidAs bestaat uit drie wandelingen:
– West, met het VU-campusterrein, rechtbankcomplex Parnas, de Rietveldacademie en het Spinoza Lyceum;
– Midden, met de spectaculaire wolkenkrabbers rond Station Zuid, de omstreden woontoren van de bouwfraude, het bekroonde St. Nicolaaslyceum
– Oost, tussen Beatrixpark en Amstelpark, met de RAI en de Europaboulevard, de nieuwe synagoge en de Floriade 1972.

 

De Plantage
Leger en wetenschap
Tussen de kazernes en de universiteitsgebouwen door vinden we het Tropeninstituut, Artis en de Burcht van Berlage.

1928: de Stadionbuurt
Met de Stadionbuurt werd al begonnen in 1921, dus ruim voor de bouw van het Olympisch Stadion. Het oude stadion Nationaal Sportpark, waar de buurt naar is genoemd, werd na de Olympische Spelen van 1928 gesloopt. Het is de eerste wijk waar een stilistische eenheid in zogeheten ‘blokgevels’ is toegepast, die in de 21e eeuw is voortgezet in het Olympisch Kwartier, een buurt met 900 woningen met geïntegreerde kunst. Ook in de oude wijk is veel kunst te zien, vaak gerelateerd aan sport, maar ook dieren in de typische Art Déco-stijl van de jaren twintig.

Het Oostelijk Havengebied
Van moderne haven tot postmodern wonen
De internationaal geroemde stadsvernieuwing bevat experimentele woningen, vrolijk postmoderne bruggen en vele, uiteenlopende kunstwerken.

Unser studierte Kunstexperte Michel war bestens geeignet, uns durch die bekannten Amsterdamer Museen mit fachkundigen Erläuterungen zu führen. Ebenso informativ waren die Wege zwischen den Museen oder der Stadtrundgang. Wir waren drei Familien mit einem fünfjährigen Jungen, der ebenfalls gebürtig mit Wissen versorgt wurde. Wir können Michel bestens weiterempfehlen. Persönliche Nachricht vom Kunden: Nochmals herzlichen Dank für die jederzeit interessanten Führungen. Wir waren mit Ihnen sehr zufrieden. Gerd Bötel, Hannover, 25 Juni 2016
My husband and I spent a day with Michel at the Kroller-Muller art museum outside Amsterdam. He is very knowledgeable, wonderful story teller, spending the day with him was a delight! We will call on him again when next in Amsterdam! Gloria Harris & Moshe Sher, San Francisco, 15th April, 2016
Michel, bedankt voor het mooie lezingenseizoen! Anna Wawrzkiewicz, Amsterdam, 8 april 2016
Eine Privaftührung ist absolut empfehlenswert. Unser Guide hat uns mit seiner Fachkompetenz den Maler Van Gogh sehr Nahe gebracht. Er hat die verschiedenen Lebensabschnitte detailliert beleuchtet und aufgezeigt, dass Van Gogh immer wieder an seinen Idealen und am Leben selbst scheiterte. Sehr eindrucksvoll. Arno Negretti & Denise Zeller, Winterthur, 11 September, 2015
The collection of the Van Gogh Museum, of course, is exceptional, and our guide was an expert who was also engaging and entertaining. Jane & Paul Quirer, Fresno, August 20, 2015
Michel Didier led a very comprehensive and excellent tour covering a lot of ground with a great ending at the Beginhof and the Amsterdam Museum. Peter Karsten, Kansas City, 18th September, 2014
It all worked very well! The docent at the Rembrandt House Museum was also wonderful. Michel was very knowledgeable and eager to answer all of our questions. Thanks for another great experience! Catherine Parr & Alison Heartwell, Fredericksburg, VA, 5th September, 2014
The highlight of our trip to Amsterdam was in no doubt our visit to the Kroller-Muller Museum. Because it is so difficult to get there we decided to hire a private guide and did not regret our decision to do so one iota. Michel Didier was a brilliant guide. His knowledge of Van Gogh and the other artists represented at the museum was remarkable. It was so satisfying being made aware of Van Gogh’s private life as well – it all came alive. I actually cannot recommend Michel highly enough. We had a great day. Mike Linck, Cape Town, SA, 11th June, 2014
We really did have a stunning day and cannot thank you enough for your contribution towards it. You really have made Van Gogh come alive to me. As it turned out Mike lost the poster we had bought of his sea scene at the Museum and I managed to order it on line (the postage came to 4 times the cost of the poster) but it is hanging in our garage and every time I look at it that warm feeling comes over me – almost as though Van Gogh’s talking to me. Thank you for making it such an exceptional day. Karin Newton, Cape Town, SA, 11th June, 2014
Michel is a fount of wisdom on Amsterdam - its history, culture, mythologies - and of course knows his way around the city center. We sampled many "treats" (my husband would not call fresh herring a treat, but I did). I would recommend that this tour be regularly offered. Helen Scott & Ira Nordlicht, Rye, NY, 23rd May, 2014
It was a very interesting walk in the Museum. The Docent was excellent. 15th April 2014
Our guide Michel Didier was extremely engaging, personable which is what everyone wants. Not rehearsed speech but engaging, fun, enthusiastic. As well as well versed in his subject. All the elements of a "friend" in the city. It is fun to mix history with today history, economy, what makes Amsterdam the city it is today too for people who will sign up only for 1 tour in the city. Dominique & James Ashton, Menlo Park, CA United States, 4th April, 2014
Geachte heer Didier, beste Michel, Bijzonder veel dank voor uw grandioze rondleiding. Iedereen was erg enthousiast. Marie Thérèse Steenberghe, Dordrecht, 24 maart 2014
Geachte heer Didier, Naar ik zo gesondeerd heb waren alle leden van de lezingenclub heel enthousiast over uw uitstekende lezing over koning Willem II. U hebt een prachtig en interessant perspectief van zijn leven geschilderd. Daarbij hebt u ons ongelooflijk veel beeldmateriaal kunnen voorschotelen. Het was een zeer instructieve middag. E. Quarles van Ufford-de Zoeten, Velp, 20 maart 2014
Dear Michel, Thank you SO much for a really fabulous morning at the museums on Saturday. Everyone was thrilled with your fascinating explanations and insights into the life and work of Van Gogh and the extremely good overview you gave us at the Stedelijk. I know the group seem rather unresponsive and uncommunicative at times but that is because they are concentrating so hard and enjoying the intellectual experience. They really enjoyed their morning with you. Charles and I would like to stay in touch with you and hope to work with you again in the future. Jane Rae & Charles Fitzroy, London, 13th March, 2014
MIchel is a wonderful guide. The depth of his knowledge and love of his city shine through the entire walk. We learned so much about places we had walked by many times. He gave us multiple insights into the political, economic, social and aesthetic contexts of Amsterdam - complete with the quirks and complexities of the Dutch. We hope to return to Amsterdam and take other tours with him. Stefan & Karen Kieserman, New York, 23rd december 2013
What a wonderful day we had with Michel. He is knowledgeable about the art and artists. He knows the [Kröller-Müller] museum and gardens very well and the tour went smoothly. He also took us to the hunting lodge which was a treat. In addition to his expertise in art he is a very charming person and a pleasure to spend time with. Barbara Wilder & Judith Perlman, New York, October 2013
It is truly a pleasure hearing from you. Kenneth and I have not stopped telling everyone what a wonderful, in depth tour you provided us during our stay in Amsterdam. I would highly recommend having you guide other visitors through "Jewish Amsterdam” as well as other selected themes to anyone visiting this beautiful, exciting city. Sincerely, Katina and Ken Manne, New York, 2013
I met Michel briefly at the hotel. He seemed quite charming and upon their return the group was exuberant about his level of expertise and knowledge of the city. Thank you for working with me on this. It seemed to be the perfect closing to our stay in Amsterdam. Laurel Seidelman, Chicago, IL, 15th October, 2013
We took a similar Context tour in Paris about 3 years ago. We realize Amsterdam is not Paris, as far as food is concerned so we had some doubts about going on this tour before we left. The Paris tour included some free sampling and we feel that for the price we paid this should have happened in Amsterdam as well. The docent was very professional, informed and interesting and we did enjoy the tour. Michael Myers, Western Springs, IL, 15th October, 2013
We were extremely pleased and interested by Michel's knowledge and ability to explain what we were seeing and we consider this to have been a most worthwhile experience. Michel was a terrific guide.....knowledgeable and personable. Bolton, September 2013
Michael - Thank you for the two great tours of the Van Gogh Museum as well as the Rijksmuseum. Your knowledge, insight, and enthusiasm were much appreciated. I would recommend anyone looking to really understand art to go for a tour with you. All the best. David V. Alhadeff, Bellevue, Washington, 31st August, 2013
Dear Michel, Thank you again for this mornings tour, I really enjoyed seeing parts of Amsterdam with you. My favorite part of the day was the story about the 12 chairs, thank you for that insight. Susan Pernick, NY, 28th August, 2013
Statt Kees Kaldenbach hat Michel Didier die Tour geführt, was aber sicher kein Nachteil war: ein ausgewiesener Kunsthistoriker mit sehr viel Fachkompetenz und der nötigen Geduld, um auch auf die Fragen von uns Kunstbanausen einzugehen. Warteschlange vor dem van-Gogh-Museum ging nicht zu unseren Lasten, Herr Didier hat den Zeitverlust ohne Weiteres hinten angehängt und eine Überstunde gemacht. Alles bestens! Werner Eichhorn, Mannheim, 24. August 2013
Just wanted to send you a brief note on behalf of me and Adele to thank you for the wonderful experience you gave us at both at the Rjiksmuseum and the Van Gogh Museum this past Summer. You brought both the paintings and the history to life for us. I was particularly moved by your passion for and knowledge of Van Gogh. You were terrific. We will be back soon and hope that you will be available to show us through the exhibits we missed. Dana Levitt, Los Angeles, CA, July 14th & 15th, 2013
Dear Michel, We would like to thank you very much for your time in guiding us through the Rijksmuseum this morning. We fully appreciate your expertise and knowledge you so willingly shared with us. After you left we were able to retrace our steps and review many of the highlights you had directed us to earlier. Additionally we took time to see the airplane and remaining sections of the museum. Our tour with you was very memorable and will remain one of the highlights of our time spent in Amsterdam. Our sincere thanks, Jodie & Patrick Browne, Houston, June 1, 2013
Dr. Kalden – Thank you for introducing us to your friend and colleague. We are grateful for the opportunity and Michel proved to be an excellent referral – as we knew he would be J We so enjoyed our brief tour.
De Kunstgeschiedenislessen van Michel Didier heb ik enkele jaren met heel veel plezier gevolgd in het WOCB in Buitenveldert. Zeer ter zake kundig weet hij op interessante en boeiende wijze alle zo uit te leggen dat iedereen het kan begrijpen en het ook aantrekkelijk blijft voor cursisten die al meer van de onderwerpen afweten. Mijn kennis van de Kunsgeschiedenis is in elk geval flink gegroeid. Op zijn eigen humoristische manier weet hij zelfs het meest zware onderwerp inzichtelijk en aantrekkelijk te maken. Mede door de prachtige foto's (dia's) die hij ter illustratie rijkelijk toont, blijft de informatie lang bij! Wanneer ik meer tijd heb zal ik zeker weer mee gaan doen. Het handige is, dat je dat op elk moment kan doen, omdat de lessen per onderwerp besproken worden. Zelfs losse lessen zijn te volgen over uw eigen favoriete onderwerp, ook handig als u de mogelijkheid tot wekelijkse lessen ontbreekt.Ook actuele tentoonstellingen in musea worden behandeld, zodat je goed geinformeerd de musea betreedt. Afgewisseld door uiteenlopende onderwerpen Van Art Deco tot architectuur. Ook het meedoen aan zijn wandelingen kan ik u aanraden! Michel, veel succes met de lessen, cursisten: veel plezier! En aan iedereen anders: meld u aan!!! Gerdi Wind, Voorzitter Kunstgroep Buitenveldert, Amsterdam, 2013
Al zooo veel prachtige lessen van je mogen krijgen. Heeel veel vakkennis; geweldig. Kitty Warnawa, Noordwijk, 2013
My husband and I had the pleasure of having Michel as our own personal art history tour guide in Amsterdam for two full days (not nearly enough) and came back to the USA with a true appreciation for all that Amsterdam museums and Squares and coffee shops can offer. Whatever the question we had, it was answered and we had a great time too!!! Peg and Bob Marcus, Carlsbad, CA, October 10, 2012
Nogmaals bedankt voor de perfecte rondleiding, wij vonden het geweldig. Wij hebben altijd opmerkingen over de Amsterdamse school door her week-end kunnen maken omdat wij een nieuwe ogen over de stadt hebben gekregen. Ik hoop dat wij snel een rondleiding mogen organiseren. Carole Mestre, Morges, Zwitserland, 2 maart 2012
Alweer een jaar voorbij van genieten van jouw interessante, soms met begeleidende muziek en met humor doorspekte lezingen. Nu op naar de volgende cursussen in het nieuwe jaar! Mimi Willems, Amsterdam, december 2013
Met erg veel genoegen hebben wij de reis naar Venetië beleefd. Vooral de gids, de heer Didier, heeft ons zoveel geleerd. Door zijn fabelachtige kennis, en de manier waarop hij die kennis aan ons overbracht, is onze reis een belevenis geworden om niet te vergeten. w. en D.C. Fokkens-Oostlander, 22 september 2000
Door omstandigheden hadden wij geen tijd en zin om onze reis naar Venetië voor te bereiden. We hebben er geen spijt van gehad om via uw organisatie te reizen. Integendeel. We waren en zijn zeer enthousiast. Dat is vooral te danken aan de plezierige en deskundige begeleiding van dhr. Michel Didier. Ik meen tevens de woordvoerder te zijn van de gehele groep namens wie ik op de laatste dag het dankwoord sprak aan dhr Michel Didier. De reis was daarom zo geslaagd omdat dhr Michel Didier professionele deskundigheid en eruditie paarde aan charme zonder dat zijn deskundigheid leed onder zijn charme. Om het concreet te benoemen: hij had zijn huiswerk uitstekend gedaan. Hij verwees naar dwarsverbanden in de cultuurgeschiedenis, wist voor iedereen moeilijke begrippen als surrealisme, kubisme en dadaïsme te verhelderen en verduidelijkte de overgang van Middeleeuwen naar renaissance op een imponerende manier. Daarbij was hij voor de groep aanwezig zonder dat hij te nadrukkelijk aanwezig was. Kortom, een bescheiden, erudiete en plezierige persoonlijkheid. Wij complimenteren u als organisatie dat u in staat bent zulke begeleiders aan te trekken. drs. G.J.M. Brenkman i.a.a. de redactie van Trouw, Kortenhoef, 20 september 2000
Wir waren mit Ihnen sehr zufrieden. Gerd Bötel, Hannover, 25 Juni 2016
Wir waren mit Ihnen sehr zufrieden. Gerd Bötel, Hannover, 25 Juni 2016
We will call on him again when next in Amsterdam!
We will call on him again when next in Amsterdam!
Bedankt!
Bedankt!
Sehr eindrucksvoll!
Sehr eindrucksvoll!
Engaging and entertaining!
Engaging and entertaining!
Excellent tour!
Excellent tour!
Thanks for another great experience!
Thanks for another great experience!
I cannot recommend Michel highly enough.  We had a great day!
I cannot recommend Michel highly enough. We had a great day!
You really have made Van Gogh come alive to me!
You really have made Van Gogh come alive to me!
Michel is a fount of wisdom on Amsterdam
Michel is a fount of wisdom on Amsterdam
The Docent was excellent.
The Docent was excellent.
All the elements of a
All the elements of a "friend" in the city.
Bijzonder veel dank voor uw grandioze rondleiding.
Bijzonder veel dank voor uw grandioze rondleiding.
Het was een zeer instructieve middag.
Het was een zeer instructieve middag.
Thank you SO much for a really fabulous morning at the museums on Saturday.
Thank you SO much for a really fabulous morning at the museums on Saturday.
The depth of his knowledge and love of his city shine through the entire walk.
The depth of his knowledge and love of his city shine through the entire walk.
He is knowledgeable about the art and artists.
He is knowledgeable about the art and artists.
A wonderful in depth tour through Amsterdam!
A wonderful in depth tour through Amsterdam!
It seemed to be the perfect closing to our stay in Amsterdam.
It seemed to be the perfect closing to our stay in Amsterdam.
He was very professional, informed and interesting and we did enjoy the tour.
He was very professional, informed and interesting and we did enjoy the tour.
Michel was a terrific guide.
Michel was a terrific guide.
I would recommend anyone looking to really understand art to go for a tour with you. All the best!
I would recommend anyone looking to really understand art to go for a tour with you. All the best!
I really enjoyed seeing parts of Amsterdam with you.
I really enjoyed seeing parts of Amsterdam with you.
Ein ausgewiesener Kunsthistoriker!
Ein ausgewiesener Kunsthistoriker!
Thank you for the wonderful experience!
Thank you for the wonderful experience!
Our tour with you was very memorable and will remain one of the highlights of our time spent in Amsterdam.
Our tour with you was very memorable and will remain one of the highlights of our time spent in Amsterdam.
We enjoyed our tour
We enjoyed our tour
Mijn kennis van de Kunstgeschiedenis is flink gegroeid!
Mijn kennis van de Kunstgeschiedenis is flink gegroeid!
Heeel veel vakkennis; geweldig!
Heeel veel vakkennis; geweldig!
We had a great time, thank you!
We had a great time, thank you!
Perfecte rondleiding!
Perfecte rondleiding!
Zeer interessant, leerzaam en vol humor
Zeer interessant, leerzaam en vol humor
Een belevenis om niet te vergeten!
Een belevenis om niet te vergeten!
Professionele deskundigheid met charme!
Professionele deskundigheid met charme!