Lezingen 2021

Hieronder vindt u de lezingen op mijn repertoire. Als u een lezing wilt organiseren, kunt u die aanvragen via Tijd/Ruimte. Design Film en fotografie Kunst en sport Kunst en literatuur Kunst en muziek Kunst en erotiek Kunst en esoterie Kunst en exotiek Kunst en mythologie Kunst en eten drinken roken Kunst en vorsten Kunst en vrouwen Licht kleur beweging Kunst en geschiedenis Oudheid Middeleeuwen Renaissance Barok Romantiek Realisme Impressionisme Symbolisme Expressionisme kubisme futurisme Constructivisme Surrealisme Magisch Realisme Naoorlogs bouwkunst en steden

[vc_column_text]

20 Realisme, Impressionisme en Post-Impressionisme

Vincent Van Gogh lezingenHet Parijs van Van Gogh Vincent van Gogh, de internationaal beroemdste kunstenaar van Nederlandse bodem, arriveerde begin 1886 in Parijs, de wereldhoofdstad van de kunst. Daar maakte hij schilderende vrienden bij de vleet en maakte hij zich snel de nieuwste stromingen en technieken eigen: impressionisme, synthetisme, symbolisme, cloissonnisme, pointillisme, divisionisme… een overzicht van de broeiende Parijse avant-garde van de jaren 1880. Van Lourens Alma Tadema tot Sir Lawrence Alma-Tadema Eind negentiende eeuw schoot de Friese schilder Lourens Tadema als een komeet omhoog in het Engelse schildersestablishment, om in de twintigste in volledige vergetelheid te raken. De recentelijke herwaardering van Sir Lawrence Alma-Tadema en zijn klassegenoten wijst op een kunstgeschiedschrijving die niet gefixeerd is op de eeuwige avant-garde. Portret van een schilder met de blik van een filmregisseur. Het beeldschone beeld dat hij schetst van de klassieke oudheid beïnvloedt ook vandaag de dag nog de makers van films als Gladiator en Ben Hur. 5 o'clock tea antiquity - de Victorian Olympians Het British Empire als het nieuwe Romeinse rijk. Peredvizjniki – Russisch Realisme rond Repin 1870–1900 Een groep schilders verenigde zich in 1870 als reactie op de artistieke uitgangspunten en productie van de Keizerlijke Kunstacademie van Sint-Petersburg. Deze kunstenaars streefden gezamenlijk naar onafhankelijkheid van de staat. De schilders wilden vrij zijn in het werk dat ze maakten en waar ze dat tentoonstelden. Ze noemden zich ‘Peredvizjniki’, de zwervers of trekkers, ook wel ‘Maatschappij voor reizende kunstexposities’ genoemd. Tot de leden behoorden grote schilders als Ilya Repin, Vladimir Makovski en Valentin Serov. Hun benadering was eerlijk en niet geïdealiseerd. Ook de natuur en het landschap, geschilderd in frisse en heldere kleuren, waren onderdeel van hun realisme. Tot slot speelden volksverhalen en verhalen uit de Russische geschiedenis een rol. Deze kregen dankzij de Peredvizjniki een modern en nationalistisch karakter. Noorderlicht: Scandinavische kunst 1880-1920 Denemarken, Zweden, Noorwegen en Finland maakten rond 1900 een ware renaissance door. Het noordse landschap, maar ook de noordse geschiedenis en mythologie werden ontdekten zowel in schilderijen verbeeld als op muziek gezet.
lezing
Thomas Hart Benton, State Capitol, Missouri
De Amerikaanse droom: Amerikaans realisme Naast de overbekende abstracte schilderijen van de New York School en de Colorfield Painters ontwikkelden zich in Amerika na de Tweede Wereldoorlog verschillende vormen van realisme, waaronder Photo Realism en Pop Art, maar ook vooroorlogse realisten als Edward Hopper en Andrew Wyeth waren nog actief, net als de zogeheten Regionalisten die in het Amerika van Roosevelts New Deal postkantoren en andere overheidsgebouwen decoreerden met realistische voorstellingen. [/vc_column_text][vc_column_text]

21 Symbolisme

Symbolisme en Art Nouveau: de Nabi’s Een kleine, maar buitengewoon invloedrijke groep jonge Franse kunstenaars van eind negentiende eeuw noemde zich de Nabi’s, Hebreeuws voor ‘profeten’. Zij wilden de kunst uit de ivoren toren halen en vermengen met het dagelijks leven; vandaar dat zij zich toelegden op het vervaardigen van gebruiksgrafiek, glasramen, kamerschermen, waaiers, serviezen, behangsels en wandschilderingen. Hun grote voorbeeld was Paul Gauguin, sleutelfiguren waren Pierre Bonnard, Edouard Vuillard en Maurice Denis. Behalve voor de abstracte kunst legden zij ook het fundament voor de Art Nouveau. Later legden zij zich toe op monumentale wandschilderingen, onder andere voor kerken en het Paleis van de Volkerenbond in Genève. De literaire inspiratie van Rodin Auguste Rodin wilde bekend staan als de nieuwe Michelangelo en stippelde een nauwgezette strategie uit om dat te bereiken. Zijn bevrijding van de vorm uit het klassieke keurslijf is veel bejubeld, maar relatief onbekend zijn zijn literaire inspiraties en aspiraties. De Deuren van de Hel, zijn grootste meesterwerk, waar vele beroemde figuren als De Kus en De Denker uit ontwikkeld zijn, is zijn verwerking van Dantes Inferno. [/vc_column_text][vc_column_text]

22 Expressionisme, kubisme, futurisme

De kracht van kleur. Luminisme in Nederland en België Lezing over de ontwikkeling van het denken over en het gebruik van kleur in de schilderkunst vanaf de Romantiek, als de verftube wordt uitgevonden en de ene kleur na de andere chemisch gefabriceerd wordt, met de nadruk op het Belgisch Luminisme, een stroming in de landschapsschilderkunst, en het iets latere Amsterdamse Luminisme van Sluijters, Gestel en Mondriaan met veel brutalere schilderijen. Wenen 1900 Tijdens de decadente eindfase van het Habsburgse keizerrijk bloeide een uitbundige avant-garde. Schrijvers als Trakl, Schnitzler en Musil, componisten als Mahler, Schönberg, Webern, Berg en Zemlinsky, beeldhouwers als Kranak en schilders als Kokoschka, Schiele, Oppenheimer en Gerstl liepen te hoop tegen de reactionaire wereld van de Weense aristocratie en bourgeoisie. Alma Mahler bleek een reactionaire muze die middels huwelijken en affaires de verschillende kunstvormen tot elkaar bracht. lezing met kunst en muziek Futurisme of Novecento? Een moderne kunst voor Mussolini Honderd jaar geleden werd het Futurisme in Italië beconcurreerd door Novecento Italiano, een grote groep traditionalistische schilders die, parallel aan het Magisch Realisme, een terugkeer naar de klassieke en Italiaanse waarden in de kunst voorstonden. Mussolini speelde beide groepen echter tegen elkaar uit, hoewel Novecento werd geleid door zijn (Joodse) minnares Margherita Sarfatti. Vorticisme, de Britse avant-garde Vlak voor het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog gaven een aantal jonge kunstenaars in Londen een on-Britse variant vorm op de continentale stijlen Kubisme en vooral Futurisme. De moderne tijd en met name beweging wilden zij in dynamische, pseudo-abstracte beelden en schilderijen uitdrukken. De Amerikaanse dichter Ezra Pound was de grote inspirator en bedacht de naam Vorticisme in 1913. Dada Op 9 februari 1916 om 18.00 uur werd Dada opgericht, midden in de Eerste Wereldoorlog, in het neutrale Zürich, door uitgeweken dichters en kunstenaars uit oorlogvoerende landen. Het ging dan ook om de zinloosheid van kunst en leven. Moderne kunstenaars en de Grote Oorlog Het uitbreken van de eerste grote Europese oorlog in bijna een halve eeuw maakte veel patriottisch enthousiasme los, ook bij kunstenaars. Kubisten werden ingezet bij de camouflage. Maar al snel maakte dat plaats voor desillusie, pacifisme en zenuwinstortingen. De expressionisten Franz Marc en August Macke en de kubisten Raymond Duchamp-Villon en Henri Gaudier-Brzeska sneuvelden aan het Westfront, de futuristen Umberto Boccioni en Antonio Sant’Elia in Noord-Italië. Anderen keerden met ‘shellshock’ van het front terug, maar de meesten bleven getekend door de Grote Oorlog. Franse, Duitse, Engelse, Russische, Oostenrijkse, Italiaanse en Amerikaanse, maar ook Tsjechische, Letse, Hongaarse en Belgische kunstenaars gaven er in hun werk blijk van. Vlak voor het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog vormden een aantal jonge kunstenaars in Londen een on-Britse variant op de continentale stijlen Kubisme en vooral Futurisme. De moderne tijd en met name beweging wilden zij in dynamische, pseudo-abstracte beelden en schilderijen uitdrukken. De Amerikaanse dichter Ezra Pound was de grote inspirator en bedacht de naam Vorticisme. Tijdens de oorlog namen de meesten dienst. Sommigen sneuvelden, anderen overleefden de slachting als ‘war artist’ en weer anderen bedachten de onwaarschijnlijke ‘dazzle’-techniek om schepen mee te camoufleren. Na het themanummer ‘de oorlog’ van hun tegendraadse tijdschrift ‘Blast’ viel de groep uit elkaar. Lezing met muziekfragmenten Charley Toorop Charley Toorop was een van de toonaangevende kunstenaars in Nederland in de jaren 20-30, toen Amsterdam het centrum van de moderne kunst was. Mede dankzij haar vader had zij een enorm uitgebreid internationaal netwerk en ze was actief in talloze culturele en sociale verenigingen en stichtingen, van de Filmliga tot de Bond van Kunstenaars ter Verdediging van de Kulturele Rechten. Ook hielp zij tal van jonge kunstenaars op weg, onder wie de dochter van Rietveld en haar eigen zoon Eddy, en werd zij op haar beurt gesteund door mecenassen als Helene Kröller-Müller en René Radermacher Schorer. Maar het kenmerkendste aan haar was toch wel haar vriendenkring, die bestond uit vele kunstenaars, dichters, musici, fotografen en architecten, onder wie een rij exen als Jany Roland Holst, Hennie Marsman, Pyke Koch, Guus Seyler en Arthur Lehning. Dit college biedt aan de hand van Toorops vriendenkring een aardig inzicht in de moderne kunstkringen in Amsterdam en Bergen en hoe die aan elkaar gerelateerd waren. De Hongaarse avant-garde De uitgebreide viering van het Millenniumfeest in Boedapest was het startschot voor een ongebreidelde, extreme avant-garde in Hongarije, die zich met de rug naar het dominante Wenen richtte op Parijs. Tijdens de Eerste Wereldoorlog zochten verschillende avant-gardisten hun toevlucht in het neutrale Nederland. Met de onafhankelijkheid in 1918 zette een hernieuwd élan in. L'Esprit Nouveau 1917: Parade van de Ballets Russes Les Années Folles en de Jazz Age begonnen met Parade van Jean Cocteau, het eerste moderne ballet, met kubistische kostuums en decors van Picasso en choquerend banale carnavalsmuziek van Erik Satie, compleet met typemachine, revolver en propeller. Guillaume Apollinaire noemde Parade later het startschot voor de nieuwe geest, l'esprit nouveau. Als Picasso door Jean Cocteau in 1917 naar Rome wordt gehaald om aan het revolutionaire ballet Parade te werken, ontmoet hij de Oekraïense danseres Olga Kochlova, met wie hij onmiddellijk trouwt. Zij is de moeder van zijn eerste kind (Pablo) en hét model van Picasso's classicistische werk van de jaren twintig. Ballets suédois 1920-25: totaalkunstwerken op toneel Vijf jaar lang waren de Zweedse Balletten de voornaamste concurrent van de Russische Balletten in Parijs, maar dan veel experimenteler en extremer. Beroemde componisten en kunstenaars werkten eraan mee: Fernand Léger, Giorgio de Chirico, Darius Milhaud, Francis Poulenc, Jean Cocteau, Francis Picabia, Erik Satie... en dat alles in het baanbrekende Théâtre des Champs-Élysées, het uitbundig gedecoreerde art déco-betontheater uit 1911. Geniet van de totaalkunstwerken met decors, kostuums en veel muziek! De muzen van New York De strijd om de moderne kunst in Amerika werd gevoerd door twee steenrijke vrouwen: Peggy Guggenheim en Helena Rubinstein. Hun fortuinen waren respectievelijk afkomstig van de basisproducten zilver en gezichtscrème en hun afkomst was zeer verschillend, maar ze stonden op goede voet met de Parijse avant-garde en wisten daarmee vaste grond onder de voeten te krijgen in New York. lezingen erotiek Modigliani en zijn vrolijke vrienden De peintre maudit Amedeo Modigliani was de spil  van een bohème-vriendenschaar op Montparnasse. Ook de befaamde Russische dichteres Anna Achmatova kwam bij hem langs, met als gevolg naakttekeningen. [/vc_column_text][vc_column_text]

23 Constructivisme, Surrealisme, Magisch Realisme

De Stijl in context Schilderkunst, bouwkunst, stedenbouw, toegepaste kunst, literatuur en muziek van Neêrlands belangrijkste bijdrage aan de internationale moderne kunst lezingen bauhausHet Bauhaus – optimisme en utopie Begin 20ste eeuw ontstonden twee avant-gardebewegingen die de wereld met een enorme overtuiging wilden veranderen: het Expressionisme en het Constructivisme. In hun utopisch streven naar een Nieuwe Mens in een Nieuwe Samenleving gingen de twee gelijk op; in deinvulling stonden zij diametraal tegenover elkaar en die tegenstelling werd in het Bauhaus in Weimar op de spits gedreven. Van ‘glazen kathedralen’ in de Alpen tot Moskouse arbeidersclubs. lezing met muziek en dansfragmenten lees mijn blog over de idealen van het Bauhaus in Weimar Joan Miró Joan Miró kwam in 1923 uit Catalonië naar Parijs om zich bij de Surrealisten te voegen en zette zich af tegen het Kubisme ('Ik zal hun gitaar stukslaan'). Hij werd een van de helden van het automatisme met zijn bijna abstracte, uit zijn eigen angsten en verlangens voortkomende, unieke vormentaal. Later maakte hij veelal seksueel getinte beelden en kreeg hij vele prestigieuze opdrachten, zoals van de Spaanse overheid en van het Unesco-hoofdkwartier in Parijs. Maillol en de avant-garde aan de Mediterrannee Sinds de negentiende eeuw is de Franse Middellandse Zeekust een Mekka voor avant-gardekunstenaars. Van Paul Cézanne, Vincent van Gogh en Paul Gauguin tot Pablo Picasso, Henri Matisse, Pierre Bonnard en Fernand Léger. Sommigen kwamen er ook echt vandaan, zoals de beeldhouwer Aristide Maillol. Nog altijd is de Côte d’Azur bezaaid met musea, gewijd aan de historische avant-garde. Ballets Russes: Parade, 1917Picasso – Giacometti: Afrika in Parijs Begin twintigste eeuw raakten Afrikaanse en Polynesische sculpturen en maskers in zwang in Parijs. Moderne kunstenaars als Picasso en Matisse legden een verzameling ervan aan. De invloed van deze sculpture nègre is duidelijk aanwijsbaar in hun werk, met name de Demoiselles d'Avignon, en in dat van vele anderen tussen 1905 en 1940. Afrika drong in de jaren twintig zelfs door in de Art Déco-vormgeving: van meubels en lampen tot mode en sieraden. Lezing met balletfragmenten Carel Willink De meest bewonderde twintigste-eeuwse Nederlandse kunstenaar is niet Mondriaan, niet Karel Appel, maar Carel Willink. Beroemd om zijn ‘voorspellende’, onheilspellende landschappen en stadsgezichten, geliefd bij captains of industry en hotemetoten als ambachtelijk portretschilder en verzameld door de weinigen die het kunnen veroorloven. Binnenkort opent een geheel aan Willink gewijd museum zijn deuren, de deuren van kasteel Ruurlo. Lezing met alle ins en outs, ook met alle vier de echtgenotes: Mies, Mathilde, Wilma en Sylvia. En de jurken. De sovjet-mythe: Socialistisch realisme 1932-60 Bij decreet van Stalin werd de volledige kunst van de Sovjet-Unie begin jaren dertig naar de hand van het heersende systeem gezet. Dit betekende dat kunstenaars gedwongen werden kunst te maken die communistische idealen weerspiegelden op een voor het volk begrijpelijke wijze. Schilders werden als zodanig gelijkgesteld aan de werkende klasse, de arbeiders. In hun werken moesten ze daarom onderwerpen als het platteland, de leiders, het leger, de industrie, de landbouw, het gezinsleven en vooral de arbeider gebruiken. Ook in andere communistische landen werd later het socialistisch realisme doorgevoerd. De Moskouse metro geldt als hoogtepunt van de neobarokke versieringsdrift van het sovjet-regime, waar volk en arbeiders verheerlijkt werden zoals adel en vorsten in voorbije tijden. Ook in Sint-Petersburg, Kiëv en andere steden ontstonden zulke ondergrondse ‘paleizen voor het volk’. [/vc_column_text][vc_column_text]

24 Naoorlogs

Karel Appel (1921-2006): een barbaar in een barbaarse tijd Karel Appel is een van de twee internationaal beroemdste Nederlandse kunstenaars van de twintigste eeuw, een tegenpool van Piet Mondriaan in alle opzichten behalve een: miskenning. Althans, door het Nederlandse publiek. Internationaal brak hij in de jaren vijftig door in Parijs en op de Biënnales van Venetië en São Paulo. In Nederland voerde hij weliswaar tal van opdrachten uit, veelal muurschilderingen (zoals een 80 meter lange muurschildering voor de Nationale Energie Manifestatie, Rotterdam 1955) en tegeltableaus (Bio-vakantieoord en Congrescentrum), maar de resultaten mondden vaak uit in schandalen, zoals bij de Paaskerk in Zaandam en de koffiekamer van het Amsterdamse stadhuis (de 'Twistappel'). Omstreden uitspraken ('Ik rotzooi maar wat an') gooiden olie op het vuur, zodat pas na tientallen jaren Parijs en New York Nederland de kapperszoon uit de Dapperstraat in de armen sloot. Al waren zijn operadecors nog in 1995 menigeen te machtig... R.B. Kitaj en de Londense School R.B. Kitaj (1932-2007) was vanaf de jaren zestig de spin in het web van de Londense avant-garde, een vergeleken met Parijs provinciale kunstscene waar Francis Bacon als berucht boegbeeld bovenuit stak. Al een paar jaar voor de komst van de Amerikaan Kitaj naar Londen waren vriendschappen ontstaan tussen Francis Bacon en Lucian Freud, en tussen Frank Auerbach en Leon Kossoff, die elkaar kenden van de schilderlessen van David Bomberg. Op de Royal Academy leerde Kitaj een jonge generatie kunstenaars kennen, die mede door zijn collagestijl beïnvloed werden: Peter Blake, Alan Jones, Patrick Caulfield en vooral David Hockney, die een levenslange vriendschap had met Kitaj en ook stilistisch het dichtst in zijn buurt bleef. Beiden maakten een affiche voor de Olympische Spelen in München. Halverwege de jaren zeventig geeft Kitaj de benaming 'School of London' aan een groep bevriende kunstenaars die zijn voorkeur voor  figuratieve schilderkunst deelden. Ook speelt zijn joodse achtergrond een steeds grotere rol in zijn schilderkunst. Dit wordt voor de rest van zijn loopbaan de voornaamste drijfveer achter zijn werk. Zijn Amerikaanse vrouw, de schilderes Sandra Fisher, sterft tijdens de zogeheten 'Tate War', een polemiek gevoerd tussen Kitaj en de Britse kunstcritici, die hij van antisemitisme beschuldigt. Uiteindelijk vertrekt Kitaj naar Californië, waar Hockney nog altijd woont, uitgezwaaid door Freud en Auerbach, en gedenkt hij Sandra Fisher in tientallen - soms expliciet erotische - schilderijen. Arnault vs. Pinault: De kunst van het grote geld Franse miljardairs vechten om de hipste kunstenaars van de 21e eeuw Nog voor de brandweer de vlammen had gedoofd, bood miljardair François Pinault (45,5 miljard dollar waard) 100 miljoen euro voor de restauratie van de Parijse Nôtre-Dame. Dezelfde dag overbood zijn rivaal Bernard Arnault (nu en dan de rijkste man op aarde met nu 155 miljard dollar) hem met 200 miljoen. Al sinds 1991 zijn deze twee superrijken verwikkeld in een tweestrijd die op het culturele vlak wordt uitgevochten – in Parijs en Venetië, met elk een eigen sterarchitect (Tadao Ando en Frank Gehry) en een stal hippe kunstenaars: Jeff Koons, Yayoi Kusama en Gilbert & George worden ingezet voor Louis Vuitton-ontwerpen, terwijl Pinault Damien Hirst, Maurizo Catellan en Oliafur Eliasson uitvent in Venetië. [/vc_column_text][vc_column_text]

25 bouwkunst en steden

Amsterdamse SchoolAmsterdamse School In de jaren twintig en dertig gold Amsterdam internationaal als het ‘Mekka van de sociale woningbouw’. Dat kwam door het socialistisch volkswoningbouwbeleid en de idealistische architectuur van een aantal architecten die al snel ‘de Amsterdamsche school’ werden genoemd. Hun expressieve gebruik van baksteen, dakpannen, lood en hout in combinatie met glas-in-lood en sculptuur leidde tot ware sculpturen, die aanvankelijk de arbeiders tot paleizen diende. Later werd de stijl tot model voor de enorme stadsuitbreidingen in Zuid en West, enigszins vervlakt tot de Nederlandse variant op de Art Déco, en tot de voorgeschreven stijl van Publieke Werken, nog altijd te bewonderen in talloze bruggen en scholen. Dromen in glas en baksteen de expressionistische bouwkunst in Duitsland 1914-33 Nauw verwant aan de Amsterdamse School is de expressionistische bouwkunst, die rond de Eerste Wereldoorlog vooral in Duitsland rondwaarde. Krankzinnig utopische ontwerpen, ontsproten uit wilde, hyperindividualistische fantasieën, bestonden naast zwierige, maar praktische arbeiderswoningen en kantoren. Van het glaspaviljoen van Bruno Taut in Keulen tot Erich Mendelsohns betonfantasie de Einsteinturm in Potsdam en het Grosse Schauspielhaus van Hans Poelzig in Berlijn, van de kunstenaarskolonie Worpswede en het Cilehaus in Hamburg tot de door Hitler verketterde Böttcherstrasse in Bremen. Ook de decors van expressionistische films als Das Kabinett des Dr. Caligari, Der Golem, Metropolis en Das Wachsfigurenkabinett waren van de hand van expressionistische schilders en architecten. [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][dfd_spacer screen_wide_resolution="1280" screen_wide_spacer_size="6" screen_normal_resolution="1024" screen_tablet_resolution="800" screen_mobile_resolution="480"][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][testimonials_slider style="below" module_animation="transition.fadeIn" testimonials="%5B%7B%22title%22%3A%22Wir%20waren%20mit%20Ihnen%20sehr%20zufrieden.%20Gerd%20B%C3%B6tel%2C%20Hannover%2C%2025%20Juni%202016%22%2C%22testimonial_text%22%3A%22Unser%20studierte%20Kunstexperte%20Michel%20war%20bestens%20geeignet%2C%20uns%20durch%20die%20bekannten%20Amsterdamer%20Museen%20mit%20fachkundigen%20Erl%C3%A4uterungen%20zu%20f%C3%BChren.%20Ebenso%20informativ%20waren%20die%20Wege%20zwischen%20den%20Museen%20oder%20der%20Stadtrundgang.%20Wir%20waren%20drei%20Familien%20mit%20einem%20f%C3%BCnfj%C3%A4hrigen%20Jungen%2C%20der%20ebenfalls%20geb%C3%BCrtig%20mit%20Wissen%20versorgt%20wurde.%20Wir%20k%C3%B6nnen%20Michel%20bestens%20weiterempfehlen.%5CnPers%C3%B6nliche%20Nachricht%20vom%20Kunden%3A%20Nochmals%20herzlichen%20Dank%20f%C3%BCr%20die%20jederzeit%20interessanten%20F%C3%BChrungen.%20Schade%2C%20dass%20Sie%20den%20letzten%20Abned%20bei%20der%20indonesischen%20Reistafel%20nicht%20dabei%20waren.%20Wir%20waren%20mit%20Ihnen%20sehr%20zufrieden.%5CnGerd%20B%C3%B6tel%2C%20Hannover%2C%2025%20Juni%202016%5Cn%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22We%20will%20call%20on%20him%20again%20when%20next%20in%20Amsterdam!%22%2C%22testimonial_text%22%3A%22My%20husband%20and%20I%20spent%20a%20day%20with%20Michel%20at%20the%20Kroller-Muller%20art%20museum%20outside%20Amsterdam.%20%20He%20is%20very%20knowledgeable%2C%20wonderful%20story%20teller%2C%20spending%20the%20day%20with%20him%20was%20a%20delight!%20%20We%20will%20call%20on%20him%20again%20when%20next%20in%20Amsterdam!%5CnGloria%20Harris%20%26%20Moshe%20Sher%2C%20San%20Francisco%2C%2015th%20April%2C%202016%5Cn%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Bedankt!%22%2C%22testimonial_text%22%3A%22Michel%2C%20bedankt%20voor%20het%20mooie%20lezingenseizoen!%5CnAnna%20Wawrzkiewicz%2C%20Amsterdam%2C%208%20april%202016%5Cn%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Sehr%20eindrucksvoll!%22%2C%22testimonial_text%22%3A%22Eine%20Privaft%C3%BChrung%20ist%20absolut%20empfehlenswert.%20Unser%20Guide%20hat%20uns%20mit%20seiner%20Fachkompetenz%20den%20Maler%20Van%20Gogh%20sehr%20Nahe%20gebracht.%20Er%20hat%20die%20verschiedenen%20Lebensabschnitte%20detailliert%20beleuchtet%20und%20aufgezeigt%2C%20dass%20Van%20Gogh%20immer%20wieder%20an%20seinen%20Idealen%20und%20am%20Leben%20selbst%20scheiterte.%20Sehr%20eindrucksvoll.%5CnArno%20Negretti%20%26%20Denise%20Zeller%2C%20Winterthur%2C%2011%20September%2C%202015%5Cn%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Engaging%20and%20entertaining!%22%2C%22testimonial_text%22%3A%22The%20collection%20of%20the%20Van%20Gogh%20Museum%2C%20of%20course%2C%20is%20exceptional%2C%20and%20our%20guide%20was%20an%20expert%20who%20was%20also%20engaging%20and%20entertaining.%5CnJane%20%26%20Paul%20Quirer%2C%20Fresno%2C%20August%2020%2C%202015%5Cn%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Excellent%20tour!%22%2C%22testimonial_text%22%3A%22Michel%20Didier%20led%20a%20very%20comprehensive%20and%20excellent%20tour%20covering%20a%20lot%20of%20ground%20with%20a%20great%20ending%20at%20the%20Beginhof%20and%20the%20Amsterdam%20Museum.%20%5CnPeter%20Karsten%2C%20Kansas%20City%2C%2018th%20September%2C%202014%5Cn%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Thanks%20for%20another%20great%20experience!%22%2C%22testimonial_text%22%3A%22It%20all%20worked%20very%20well!%20The%20docent%20at%20the%20Rembrandt%20House%20Museum%20was%20also%20wonderful.%20Michel%20was%20very%20knowledgeable%20and%20eager%20to%20answer%20all%20of%20our%20questions.%20Thanks%20for%20another%20great%20experience!%5CnCatherine%20Parr%20%26%20Alison%20Heartwell%2C%20Fredericksburg%2C%20VA%2C%205th%20September%2C%202014%5Cn%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22I%20cannot%20recommend%20Michel%20highly%20enough.%20%20We%20had%20a%20great%20day!%22%2C%22testimonial_text%22%3A%22The%20highlight%20of%20our%20trip%20to%20Amsterdam%20was%20in%20no%20doubt%20our%20visit%20to%20the%20Kroller-Muller%20Museum.%20%20Because%20it%20is%20so%20difficult%20to%20get%20there%20we%20decided%20to%20hire%20a%20private%20guide%20and%20did%20not%20regret%20our%20decision%20to%20do%20so%20one%20iota.%20%20Michel%20Didier%20was%20a%20brilliant%20guide.%20%20His%20knowledge%20of%20Van%20Gogh%20and%20the%20other%20artists%20represented%20at%20the%20museum%20was%20remarkable.%20%20It%20was%20so%20satisfying%20being%20made%20aware%20of%20Van%20Gogh%E2%80%99s%20private%20life%20as%20well%20%E2%80%93%20it%20all%20came%20alive.%20%20I%20actually%20cannot%20recommend%20Michel%20highly%20enough.%20%20We%20had%20a%20great%20day.%5CnMike%20Linck%2C%20Cape%20Town%2C%20SA%2C%2011th%20June%2C%202014%5Cn%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22You%20really%20have%20made%20Van%20Gogh%20come%20alive%20to%20me!%22%2C%22testimonial_text%22%3A%22We%20really%20did%20have%20a%20stunning%20day%20and%20cannot%20thank%20you%20enough%20for%20your%20contribution%20towards%20it.%20%20You%20really%20have%20made%20Van%20Gogh%20come%20alive%20to%20me.%20%20As%20it%20turned%20out%20Mike%20lost%20the%20poster%20we%20had%20bought%20of%20his%20sea%20scene%20at%20the%20Museum%20and%20I%20managed%20to%20order%20it%20on%20line%20(the%20postage%20came%20to%204%20times%20the%20cost%20of%20the%20poster)%20but%20it%20is%20hanging%20in%20our%20garage%20and%20every%20time%20I%20look%20at%20it%20that%20warm%20feeling%20comes%20over%20me%20%E2%80%93%20almost%20as%20though%20Van%20Gogh%E2%80%99s%20talking%20to%20me.%20%20Thank%20you%20for%20making%20it%20such%20an%20exceptional%20day.%5CnKarin%20Newton%2C%20Cape%20Town%2C%20SA%2C%2011th%20June%2C%202014%5Cn%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Michel%20is%20a%20fount%20of%20wisdom%20on%20Amsterdam%22%2C%22testimonial_text%22%3A%22Michel%20is%20a%20fount%20of%20wisdom%20on%20Amsterdam%20-%20its%20history%2C%20culture%2C%20mythologies%20-%20and%20of%20course%20knows%20his%20way%20around%20the%20city%20center.%20We%20sampled%20many%20%5C%22treats%5C%22%20(my%20husband%20would%20not%20call%20fresh%20herring%20a%20treat%2C%20but%20I%20did).%20I%20would%20recommend%20that%20this%20tour%20be%20regularly%20offered.%5CnHelen%20Scott%20%26%20Ira%20Nordlicht%2C%20Rye%2C%20NY%2C%2023rd%20May%2C%202014%5Cn%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22The%20Docent%20was%20excellent.%22%2C%22testimonial_text%22%3A%22It%20was%20a%20very%20interesting%20walk%20in%20the%20Museum.%20The%20Docent%20was%20excellent.%5Cn15th%20April%202014%5Cn%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22All%20the%20elements%20of%20a%20%5C%22friend%5C%22%20in%20the%20city.%22%2C%22testimonial_text%22%3A%22Our%20guide%20Michel%20Didier%20was%20extremely%20engaging%2C%20personable%20which%20is%20what%20everyone%20wants.%20%20Not%20rehearsed%20speech%20but%20engaging%2C%20fun%2C%20enthusiastic.%20As%20well%20as%20well%20versed%20in%20his%20subject.%20All%20the%20elements%20of%20a%20%5C%22friend%5C%22%20in%20the%20city.%20It%20is%20fun%20to%20mix%20history%20with%20today%20history%2C%20economy%2C%20what%20makes%20Amsterdam%20the%20city%20it%20is%20today%20too%20for%20people%20who%20will%20sign%20up%20only%20for%201%20tour%20in%20the%20city.%5CnDominique%20%26%20James%20Ashton%2C%20Menlo%20Park%2C%20CA%20United%20States%2C%204th%20April%2C%202014%5Cn%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Bijzonder%20veel%20dank%20voor%20uw%20grandioze%20rondleiding.%22%2C%22testimonial_text%22%3A%22Geachte%20heer%20Didier%2C%20beste%20Michel%2C%5CnBijzonder%20veel%20dank%20voor%20uw%20grandioze%20rondleiding.%20%20Iedereen%20was%20erg%20enthousiast.%5CnMarie%20Th%C3%A9r%C3%A8se%20Steenberghe%2C%20Dordrecht%2C%2024%20maart%202014%5Cn%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Het%20was%20een%20zeer%20instructieve%20middag.%22%2C%22testimonial_text%22%3A%22Geachte%20heer%20Didier%2C%5CnNaar%20ik%20zo%20gesondeerd%20heb%20waren%20alle%20leden%20van%20de%20lezingenclub%20heel%20%20enthousiast%20over%20uw%20uitstekende%20lezing%20over%20koning%20Willem%20II.%20U%20hebt%20een%20prachtig%20en%20interessant%20perspectief%20van%20zijn%20leven%20geschilderd.%20Daarbij%20hebt%20u%20ons%20ongelooflijk%20veel%20beeldmateriaal%20kunnen%20voorschotelen.%20Het%20was%20een%20zeer%20instructieve%20middag.%5CnE.%20Quarles%20van%20Ufford-de%20Zoeten%2C%20Velp%2C%2020%20maart%202014%5Cn%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Thank%20you%20SO%20much%20for%20a%20really%20fabulous%20morning%20at%20the%20museums%20on%20Saturday.%22%2C%22testimonial_text%22%3A%22Dear%20Michel%2C%5CnThank%20you%20SO%20much%20for%20a%20really%20fabulous%20morning%20at%20the%20museums%20on%20Saturday.%20%20Everyone%20was%20thrilled%20with%20your%20fascinating%20explanations%20and%20insights%20into%20the%20life%20and%20work%20of%20Van%20Gogh%20and%20the%20extremely%20good%20overview%20you%20gave%20us%20at%20the%20Stedelijk.%5CnI%20know%20the%20group%20seem%20rather%20unresponsive%20and%20uncommunicative%20at%20times%20but%20that%20is%20because%20they%20are%20concentrating%20so%20hard%20and%20enjoying%20the%20intellectual%20experience.%20%20They%20really%20enjoyed%20their%20morning%20with%20you.%5CnCharles%20and%20I%20would%20like%20to%20stay%20in%20touch%20with%20you%20and%20hope%20to%20work%20with%20you%20again%20in%20the%20future.%5CnJane%20Rae%20%26%20Charles%20Fitzroy%2C%20London%2C%2013th%20March%2C%202014%5Cn%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22The%20depth%20of%20his%20knowledge%20and%20love%20of%20his%20city%20shine%20through%20the%20entire%20walk.%22%2C%22testimonial_text%22%3A%22MIchel%20is%20a%20wonderful%20guide.%20The%20depth%20of%20his%20knowledge%20and%20love%20of%20his%20city%20shine%20through%20the%20entire%20walk.%20We%20learned%20so%20much%20about%20places%20we%20had%20walked%20by%20many%20times.%20He%20gave%20us%20multiple%20insights%20into%20the%20political%2C%20economic%2C%20social%20and%20aesthetic%20contexts%20of%20Amsterdam%20-%20complete%20with%20the%20quirks%20and%20complexities%20of%20the%20Dutch.%20We%20hope%20to%20return%20to%20Amsterdam%20and%20take%20other%20tours%20with%20him.%5CnStefan%20%26%20Karen%20Kieserman%2C%20New%20York%2C%2023rd%20december%202013%5Cn%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22He%20is%20knowledgeable%20about%20the%20art%20and%20artists.%22%2C%22testimonial_text%22%3A%22What%20a%20wonderful%20day%20we%20had%20with%20Michel.%20He%20is%20knowledgeable%20about%20the%20art%20and%20artists.%20He%20knows%20the%20%5BKr%C3%B6ller-M%C3%BCller%5D%20museum%20and%20gardens%20very%20well%20and%20the%20tour%20went%20smoothly.%20He%20also%20took%20us%20to%20the%20hunting%20lodge%20which%20was%20a%20treat.%20In%20addition%20to%20his%20expertise%20in%20art%20he%20is%20a%20very%20charming%20person%20and%20a%20pleasure%20to%20spend%20time%20with.%20%5CnBarbara%20Wilder%20%26%20Judith%20Perlman%2C%20New%20York%2C%20October%202013%5Cn%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22A%20wonderful%20in%20depth%20tour%20through%20Amsterdam!%22%2C%22testimonial_text%22%3A%22It%20is%20truly%20a%20pleasure%20hearing%20from%20you.%20Kenneth%20and%20I%20have%20not%20stopped%20telling%20everyone%20what%20a%20wonderful%2C%20in%20depth%20tour%20you%20provided%20us%20during%20our%20stay%20in%20Amsterdam.%20I%20would%20highly%20recommend%20having%20you%20guide%20other%20visitors%20%20through%20%5C%22Jewish%20Amsterdam%E2%80%9D%20as%20well%20as%20other%20selected%20themes%20%20to%20anyone%20visiting%20this%20beautiful%2C%20exciting%20city.%5CnSincerely%2C%20Katina%20and%20Ken%20Manne%2C%20New%20York%2C%202013%5Cn%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22It%20seemed%20to%20be%20the%20perfect%20closing%20to%20our%20stay%20in%20Amsterdam.%22%2C%22testimonial_text%22%3A%22I%20met%20Michel%20briefly%20at%20the%20hotel.%20He%20seemed%20quite%20charming%20and%20upon%20their%20return%20the%20group%20was%20exuberant%20about%20his%20level%20of%20expertise%20and%20knowledge%20of%20the%20city.%20Thank%20you%20for%20working%20with%20me%20on%20this.%20It%20seemed%20to%20be%20the%20perfect%20closing%20to%20our%20stay%20in%20Amsterdam.%5CnLaurel%20Seidelman%2C%20Chicago%2C%20IL%2C%2015th%20October%2C%202013%5Cn%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22He%20was%20very%20professional%2C%20informed%20and%20interesting%20and%20we%20did%20enjoy%20the%20tour.%22%2C%22testimonial_text%22%3A%22We%20took%20a%20similar%20Context%20tour%20in%20Paris%20about%203%20years%20ago.%20We%20realize%20Amsterdam%20is%20not%20Paris%2C%20as%20far%20as%20food%20is%20concerned%20so%20we%20had%20some%20doubts%20about%20going%20on%20this%20tour%20before%20we%20left.%20The%20Paris%20tour%20included%20some%20free%20sampling%20and%20we%20feel%20that%20for%20the%20price%20we%20paid%20this%20should%20have%20happened%20in%20Amsterdam%20as%20well.%20The%20docent%20was%20very%20professional%2C%20informed%20and%20interesting%20and%20we%20did%20enjoy%20the%20tour.%5CnMichael%20Myers%2C%20Western%20Springs%2C%20IL%2C%2015th%20October%2C%202013%5Cn%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Michel%20was%20a%20terrific%20guide.%22%2C%22testimonial_text%22%3A%22We%20were%20extremely%20pleased%20and%20interested%20by%20Michel's%20knowledge%20and%20ability%20to%20explain%20what%20we%20were%20seeing%20and%20we%20consider%20this%20to%20have%20been%20a%20most%20worthwhile%20experience.%20%20Michel%20was%20a%20terrific%20guide.....knowledgeable%20and%20personable.%5CnBolton%2C%20September%202013%5Cn%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22I%20would%20recommend%20anyone%20looking%20to%20really%20understand%20art%20to%20go%20for%20a%20tour%20with%20you.%20All%20the%20best!%22%2C%22testimonial_text%22%3A%22Michael%20-%20Thank%20you%20for%20the%20two%20great%20tours%20of%20the%20Van%20Gogh%20Museum%20as%20well%20as%20the%20Rijksmuseum.%20Your%20knowledge%2C%20insight%2C%20and%20enthusiasm%20were%20much%20appreciated.%20I%20would%20recommend%20anyone%20looking%20to%20really%20understand%20art%20to%20go%20for%20a%20tour%20with%20you.%20All%20the%20best.%5CnDavid%20V.%20Alhadeff%2C%20Bellevue%2C%20Washington%2C%2031st%20August%2C%202013%5Cn%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22I%20really%20enjoyed%20seeing%20parts%20of%20Amsterdam%20with%20you.%22%2C%22testimonial_text%22%3A%22Dear%20Michel%2C%20Thank%20you%20again%20for%20this%20mornings%20tour%2C%20I%20really%20enjoyed%20seeing%20parts%20of%20Amsterdam%20with%20you.%20My%20favorite%20part%20of%20the%20day%20was%20the%20story%20about%20the%2012%20chairs%2C%20thank%20you%20for%20that%20insight.%5CnSusan%20Pernick%2C%20NY%2C%2028th%20August%2C%202013%5Cn%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Ein%20ausgewiesener%20Kunsthistoriker!%22%2C%22testimonial_text%22%3A%22Statt%20Kees%20Kaldenbach%20hat%20Michel%20Didier%20die%20Tour%20gef%C3%BChrt%2C%20was%20aber%20sicher%20kein%20Nachteil%20war%3A%20ein%20ausgewiesener%20Kunsthistoriker%20mit%20sehr%20viel%20Fachkompetenz%20und%20der%20n%C3%B6tigen%20Geduld%2C%20um%20auch%20auf%20die%20Fragen%20von%20uns%20Kunstbanausen%20einzugehen.%20Warteschlange%20vor%20dem%20van-Gogh-Museum%20ging%20nicht%20zu%20unseren%20Lasten%2C%20Herr%20Didier%20hat%20den%20Zeitverlust%20ohne%20Weiteres%20hinten%20angeh%C3%A4ngt%20und%20eine%20%C3%9Cberstunde%20gemacht.%20Alles%20bestens!%5CnWerner%20Eichhorn%2C%20Mannheim%2C%2024.%20August%202013%5Cn%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Thank%20you%20for%20the%20wonderful%20experience!%22%2C%22testimonial_text%22%3A%22Just%20wanted%20to%20send%20you%20a%20brief%20note%20on%20behalf%20of%20me%20and%20Adele%20to%20thank%20you%20for%20the%20wonderful%20experience%20you%20gave%20us%20at%20both%20at%20the%20Rjiksmuseum%20and%20the%20Van%20Gogh%20Museum%20this%20past%20Summer.%20%20%20You%20brought%20both%20the%20paintings%20and%20the%20history%20to%20life%20for%20us.%20%20%20I%20was%20particularly%20moved%20by%20your%20passion%20for%20and%20knowledge%20of%20Van%20Gogh.%20%20You%20were%20terrific.%20%20%20We%20will%20be%20back%20soon%20and%20hope%20that%20you%20will%20be%20available%20to%20show%20us%20through%20the%20exhibits%20we%20missed.%5CnDana%20Levitt%2C%20Los%20Angeles%2C%20CA%2C%20July%2014th%20%26%2015th%2C%202013%5Cn%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Our%20tour%20with%20you%20was%20very%20memorable%20and%20will%20remain%20one%20of%20the%20highlights%20of%20our%20time%20spent%20in%20Amsterdam.%22%2C%22testimonial_text%22%3A%22Dear%20Michel%2C%5CnWe%20would%20like%20to%20thank%20you%20very%20much%20for%20your%20time%20in%20guiding%20us%20through%20the%20Rijksmuseum%20this%20morning.%20We%20fully%20appreciate%20your%20expertise%20and%20knowledge%20you%20so%20willingly%20shared%20with%20us.%20After%20you%20left%20we%20were%20able%20to%20retrace%20our%20steps%20and%20review%20many%20of%20the%20highlights%20you%20had%20directed%20us%20to%20earlier.%20Additionally%20we%20took%20time%20to%20see%20the%20airplane%20and%20remaining%20sections%20of%20the%20museum.%5CnOur%20tour%20with%20you%20was%20very%20memorable%20and%20will%20remain%20one%20of%20the%20highlights%20of%20our%20time%20spent%20in%20Amsterdam.%5CnOur%20sincere%20thanks%2C%5CnJodie%20%26%20Patrick%20Browne%2C%20Houston%2C%20June%201%2C%202013%5Cn%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22We%20enjoyed%20our%20tour%22%2C%22testimonial_text%22%3A%22Dr.%20Kalden%20%E2%80%93%20Thank%20you%20for%20introducing%20us%20to%20your%20friend%20and%20colleague.%20We%20are%20grateful%20for%20the%20opportunity%20and%20Michel%20proved%20to%20be%20an%20excellent%20referral%20%E2%80%93%20as%20we%20knew%20he%20would%20be%20J%20We%20so%20enjoyed%20our%20brief%20tour.%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Mijn%20kennis%20van%20de%20Kunstgeschiedenis%20is%20flink%20gegroeid!%22%2C%22testimonial_text%22%3A%22De%20Kunstgeschiedenislessen%20van%20Michel%20Didier%20heb%20ik%20enkele%20jaren%20met%20heel%20veel%20plezier%20gevolgd%20in%20het%20WOCB%20in%20Buitenveldert.%20Zeer%20ter%20zake%20kundig%20weet%20hij%20op%20interessante%20en%20boeiende%20wijze%20alle%20zo%20uit%20te%20leggen%20dat%20iedereen%20het%20kan%20begrijpen%20en%20het%20ook%20aantrekkelijk%20blijft%20voor%20cursisten%20die%20al%20meer%20van%20de%20onderwerpen%20afweten.%20Mijn%20kennis%20van%20de%20Kunsgeschiedenis%20is%20in%20elk%20geval%20flink%20gegroeid.%20Op%20zijn%20eigen%20humoristische%20manier%20weet%20hij%20zelfs%20het%20meest%20zware%20onderwerp%20inzichtelijk%20en%20aantrekkelijk%20te%20maken.%5CnMede%20door%20de%20prachtige%20foto's%20(dia's)%20die%20hij%20ter%20illustratie%20rijkelijk%20toont%2C%20blijft%20de%20informatie%20lang%20bij!%20Wanneer%20ik%20meer%20tijd%20heb%20zal%20ik%20zeker%20weer%20mee%20gaan%20doen.%20Het%20handige%20is%2C%20dat%20je%20dat%20op%20elk%20moment%20kan%20doen%2C%20omdat%20de%20lessen%20per%20onderwerp%20besproken%20worden.%20Zelfs%20losse%20lessen%20zijn%20te%20volgen%20over%20uw%20eigen%20favoriete%20onderwerp%2C%20ook%20handig%20als%20u%20de%20mogelijkheid%20tot%20wekelijkse%20lessen%20ontbreekt.Ook%20actuele%20tentoonstellingen%20in%20musea%20worden%20behandeld%2C%20zodat%20je%20goed%20geinformeerd%20de%20musea%20betreedt.%20Afgewisseld%20door%20uiteenlopende%20onderwerpen%20Van%20Art%20Deco%20tot%20architectuur.%5CnOok%20het%20meedoen%20aan%20zijn%20wandelingen%20kan%20ik%20u%20aanraden!%5CnMichel%2C%20veel%20succes%20met%20de%20lessen%2C%20cursisten%3A%20veel%20plezier!%20En%20aan%20iedereen%20anders%3A%20meld%20u%20aan!!!%5CnGerdi%20Wind%2C%20Voorzitter%20Kunstgroep%20Buitenveldert%2C%20Amsterdam%2C%202013%5Cn%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Heeel%20veel%20vakkennis%3B%20geweldig!%22%2C%22testimonial_text%22%3A%22Al%20zooo%20veel%20prachtige%20lessen%20van%20je%20mogen%20krijgen.%20Heeel%20veel%20vakkennis%3B%20geweldig.%5CnKitty%20Warnawa%2C%20Noordwijk%2C%202013%5Cn%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22We%20had%20a%20great%20time%2C%20thank%20you!%22%2C%22testimonial_text%22%3A%22My%20husband%20and%20I%20had%20the%20pleasure%20of%20having%20Michel%20as%20our%20own%20personal%20art%20history%20tour%20guide%20in%20Amsterdam%20for%20two%20full%20days%20(not%20nearly%20enough)%20and%20came%20back%20to%20the%20USA%20with%20a%20true%20appreciation%20for%20all%20that%20Amsterdam%20museums%20and%20Squares%20and%20coffee%20shops%20can%20offer.%5CnWhatever%20the%20question%20we%20had%2C%20it%20was%20answered%20and%20we%20had%20a%20great%20time%20too!!!%5CnPeg%20and%20Bob%20Marcus%2C%20Carlsbad%2C%20CA%2C%20October%2010%2C%202012%5Cn%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Perfecte%20rondleiding!%22%2C%22testimonial_text%22%3A%22Nogmaals%20bedankt%20voor%20de%20perfecte%20rondleiding%2C%20wij%20vonden%20het%20geweldig.%20Wij%20hebben%20altijd%20opmerkingen%20over%20de%20Amsterdamse%20school%20door%20her%20week-end%20kunnen%20maken%20omdat%20wij%20een%20nieuwe%20ogen%20over%20de%20stadt%20hebben%20gekregen.%20Ik%20hoop%20dat%20wij%20%20snel%20een%20rondleiding%20mogen%20organiseren.%5CnCarole%20Mestre%2C%20Morges%2C%20Zwitserland%2C%202%20maart%202012%5Cn%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Zeer%20interessant%2C%20leerzaam%20en%20vol%20humor%22%2C%22testimonial_text%22%3A%22Alweer%20een%20jaar%20voorbij%20van%20genieten%20van%20jouw%20interessante%2C%20soms%20met%20begeleidende%20muziek%20en%20met%20humor%20doorspekte%20lezingen.%20Nu%20op%20naar%20de%20volgende%20cursussen%20in%20het%20nieuwe%20jaar!%5CnMimi%20Willems%2C%20Amsterdam%2C%20december%202013%5Cn%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Een%20belevenis%20om%20niet%20te%20vergeten!%22%2C%22testimonial_text%22%3A%22Met%20erg%20veel%20genoegen%20hebben%20wij%20de%20reis%20naar%20Veneti%C3%AB%20beleefd.%20Vooral%20de%20gids%2C%20de%20heer%20Didier%2C%20heeft%20ons%20zoveel%20geleerd.%20Door%20zijn%20fabelachtige%20kennis%2C%20en%20de%20manier%20waarop%20hij%20die%20kennis%20aan%20ons%20overbracht%2C%20is%20onze%20reis%20een%20belevenis%20geworden%20om%20niet%20te%20vergeten.%20%5Cnw.%20en%20D.C.%20Fokkens-Oostlander%2C%2022%20september%202000%5Cn%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Professionele%20deskundigheid%20met%20charme!%22%2C%22testimonial_text%22%3A%22Door%20omstandigheden%20hadden%20wij%20geen%20tijd%20en%20zin%20om%20onze%20reis%20naar%20Veneti%C3%AB%20voor%20te%20bereiden.%20We%20hebben%20er%20geen%20spijt%20van%20gehad%20om%20via%20uw%20organisatie%20te%20reizen.%20Integendeel.%20We%20waren%20en%20zijn%20zeer%20enthousiast.%20Dat%20is%20vooral%20te%20danken%20aan%20de%20plezierige%20en%20deskundige%20begeleiding%20van%20dhr.%20Michel%20Didier.%5CnIk%20meen%20tevens%20de%20woordvoerder%20te%20zijn%20van%20de%20gehele%20groep%20namens%20wie%20ik%20op%20de%20laatste%20dag%20het%20dankwoord%20sprak%20aan%20dhr%20Michel%20Didier.%20De%20reis%20was%20daarom%20zo%20geslaagd%20omdat%20dhr%20Michel%20Didier%20professionele%20deskundigheid%20en%20eruditie%20paarde%20aan%20charme%20zonder%20dat%20zijn%20deskundigheid%20leed%20onder%20zijn%20charme.%5CnOm%20het%20concreet%20te%20benoemen%3A%20hij%20had%20zijn%20huiswerk%20uitstekend%20gedaan.%20Hij%20verwees%20naar%20dwarsverbanden%20in%20de%20cultuurgeschiedenis%2C%20wist%20voor%20iedereen%20moeilijke%20begrippen%20als%20surrealisme%2C%20kubisme%20en%20dada%C3%AFsme%20te%20verhelderen%20en%20verduidelijkte%20de%20overgang%20van%20Middeleeuwen%20naar%20renaissance%20op%20een%20imponerende%20manier.%5CnDaarbij%20was%20hij%20voor%20de%20groep%20aanwezig%20zonder%20dat%20hij%20te%20nadrukkelijk%20aanwezig%20was.%20Kortom%2C%20een%20bescheiden%2C%20erudiete%20en%20plezierige%20persoonlijkheid.%20Wij%20complimenteren%20u%20als%20organisatie%20dat%20u%20in%20staat%20bent%20zulke%20begeleiders%20aan%20te%20trekken.%5Cndrs.%20G.J.M.%20Brenkman%20i.a.a.%20de%20redactie%20van%20Trouw%2C%20Kortenhoef%2C%2020%20september%202000%5Cn%22%7D%5D" title_font_options="tag:div|font_style_italic:1" subtitle_font_options="tag:div" thumb_size="80"][/vc_column][/vc_row]