Het Rijksmuseum van buiten / The Rijksmuseum from outside

Zondag 22 september 11.00-13.00 Het Rijksmuseum van buiten: iconografie van het Rijksmuseum, beelden en bouwfragmenten + tentoonstelling Louise Bourgeois in de tuinen.
Het Rijksmuseum is opgezet als een verhaal, dat binnen maar ook buiten wordt verteld, aan de hand van tegeltableaus. Architect Pierre Cuypers wilde het een museum van alles maken, dus ook van architectuur en tuinarchitectuur. Fragmenten van gesloopte gebouwen in heel Nederland vonden een plaats in de tuin van het Rijksmuseum. Sinds de heropening van het museum in 2013 vindt elke zomer ook een expositie van een internationaal gerenommeerd kunstenaar uit de 20e eeuw plaats; dit jaar is het Louise Bourgeois, wier turbulente leven als bij geen andere kunstenaar weerslag vindt in haar beelden.

Sunday 22 September 11.00-13.00 The Rijksmuseum from outside: iconography of the Rijksmuseum, sculptures and building fragments + exhibition Louise Bourgeois in the gardens.
The Rijksmuseum is set up as a story that is told inside but also outside, using tile pictures. Architect Pierre Cuypers wanted to make it a museum of everything, including architecture and garden architecture. Fragments of demolished buildings throughout the Netherlands found a place in the garden of the Rijksmuseum. Since the museum reopened in 2013, an exhibition by an internationally renowned 20th-century artist is also taking place every summer; this year it is Louise Bourgeois, whose turbulent life is reflected in her sculptures like no other artist.